Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử xã Trà Tập

Chi tiết tin

Triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015

Ngày 6/1, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015.


Người dân được hưởng lợi khi thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, đơn giản hóa. Ảnh: noivuquangnam.gov.vn
Theo đó, tiếp tục tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020… 

Tuyên truyền, biểu dương các mô hình triển khai có hiệu quả trong cải cách hành chính, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cải cách hành chính; đồng thời phát hiện và phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Gắn việc tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung của cải cách hành chính và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ TẬP - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Tập - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập